Jonas har påpekat att min bokstavssortering är inkonsekvent, då jag sorterar The Diamond Age under D men Den allvarsamma leken - också under D. Att det inte är det enda som är inkonsekvent på min hemsida är inget vidare försvar, så jag tog mig en funderare och beslöt mig för status quo. Motiveringen är att det i engelskan är så vanligt att en titel börjar med "The" att det skulle göra det svårare att hitta titlar om man sorterade dessa under "The", och man är dessutom van vid att engelska titlar sorteras utan bestämd artikel. Det problemet existerar inte i svenskan, eller är i alla fall så litet att det skulle försvåra sökningar om man inte lät "Den" bestämma sorteringen - helt enkelt eftersom man inte är van vid att det är så på svenska titlar. Eftersom syftet med min bokstavssortering i första hand är att titlar ska vara lätta att hitta föredrar jag att behålla denna inkonsekvens mellan svenska och engelska.

Tillbaka till boksidan